När du bokar våra egna paket

  • Photo: stenaline.plPhoto: stenaline.pl
  • Go for Poland - vårt lag!Go for Poland - vårt lag!
  • Go for Poland - Poland is closer than you think!Go for Poland - Poland is closer than you think!

Följer du med på en av våra egna paketresor? Vad trevligt! Läs mer om bokningsvillkor som gäller när du bokar våra egna paket!

Go for Poland uppfyller alla krav för researrangörer som framgår av såväl svenska som polska paketreselagar. Våra villkor stämmer helt med Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor samt med den polska Lagen om turisttjänster. Vi har dessutom ställt en lagstadgad resegaranti till Pommerns vojvodskap - nummer 7901, belopp 42000 EUR.

Genom att boka våra egna paket godkänner du våra villkor - såväl nedanstående allmänna villkor som särskilda villkor för enskilda produkter (om sådana tillämpas).

Go for Poland - allmänna bokningsvillkor för våra egna paket:

 

 

Allmänna resevillkor

 

Researrangören: Maciej Zborowski, som driver verksamhet under namnet Go for Poland.

VAT: PL 5862064851, org nr 221573845

Adress: ul. Jana z Kolna 4/13, 81-348 Gdynia, Polen

Researrangörlicens nr 7901

 

§ 1 –  Prisinformation och avtalets ingående

1. Go for Poland förpliktar sig att genomföra paketresan enligt dess specifikation. Priset och alla avtalade tjänster är alltid förtecknade i specifikationen.

2.  Inträffar kostnadsökningar för Go for Poland efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får Go for Poland höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter, ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan. Go for Poland kommer att bevisa kostnadsökningens inflytande på paketpriset. Priset kommer inte höjas under perioden kortare än 20 dagar före avresan.

3. Avtalet blir bindande för parterna, när Go for Poland skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt anvisningar. Go for Poland ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

§ 2 – Betalning

1. Betalning kan ske på olika sätt, beroende på specifikationen: via webbsidan www.goforpoland.pl, mot faktura eller med kontanter.

2. Betalningen är slutförd när betalningsmotorn på webbsidan godkänner transaktionen (vid köpet via webbsidan www.goforpoland.pl) eller när beloppet ät mottaget på Go for Polands bankkonto eller när kontanter är överlämnade.

3. Vid brist på betalningen får Go for Poland frånträda eller uppsäga avtalet. Vid uppsägning av avtalet på grund av brist på betalningen har Go for Poland rätt att få ersättning för de kostnader som Go for Poland drabbas av till följd av avbeställningen.

 

§ 3 – Go for Poland ansvar och reklamationer

1. Go for Poland ansvarar för genomförandet av resan med undantag för resenärens gärningar, tredje parters gärningar, force majeure .

2. Även om Go for Polands ansvar begränsas på grund av ovannämnda omständigheter, kommer Go for Poland hjälpa resenärerna på det bästa möjliga sättet under resans gång.

3. Om resenären under resans gång vill göra reklamation, borde anmälan ske antingen direkt till reseledaren (om reseledarens tjänst ingår i paketet) eller skriftligt till Go for Poland (med traditionell post eller via mejl-adressen info@goforpoland.pl) omgående, med inte senare än 24 timmar efter händelsen.

4. Oavsett om ovanstående möjlighet att göra reklamation under resans gång, får resenären göra reklamation efter hemkomsten. Anmälan borde ske skriftligt till Go for Poland (med traditionell post eller via mejl-adressen info@goforpoland.pl) senast 30 dagar efter hemkomsten. Go for Poland kommer att svara på reklamationen inom 30 dagar.   

5. Det maximala ansvaret av Go for Poland är enligt lagen begränsat till dubbel värde av paketet. Denna begränsning omfattar inte personliga skador.

 

§ 4 – Försäkring

1. Go for Poland har ställt lagstadgad resegaranti till Pommerns vojvodskap. Försäkringsbolaget Signal Iduna Polska Towarzystwo ubezpieczeń S.A. med säte i Warszawa, ul. Przyokopowa 31. Försäkringsbelopp är 42000,00 EUR.

2. I Go for Polands egnapaketersor ingår olycksfallförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Detaljerad information om försäkringen finns i paketresans specifikation.

3. I Go for Polands egna paketresor ingår ej avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring. Vi rekommenderar att resenärerna köper avbeställningsförsäkring hos ett försäkringsbolag.

 

§ 5 – Paketresans inställande, ändringar av avtalet

1. Go for Poland förbehåller sig rätten att stalla in paketresan:

1) vid för få deltagare. Information om inställandet i detta fall anges senast sju dagar före avresan.

2) vid force majeure.

2. I ovannämnda fall får resenären inte kräva skadestånd från Go for Poland.

3. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid resenärens avbeställning har Go for Poland rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

4. Vid inträffande av externa omständigheter som tvingar Go for Poland att ändra avtalsvillkor (med undantag för § 1 punkt 2), kommer Go for Poland informera resenären omgående. I så fall får resenären omgående och inte senare än sju dagar efter beskedet meddela om han/hon accepterar ändringar i avtalet eller vill frånträda avtalet med 100% återbetalning.

5. Vid inträffande av force majeure som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras, har Go for Poland rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av force majeure.

 

§ 6 – Paketresans överlåtelse

1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av Go for Poland, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Resenären ska informera Go for Poland om överlåtelsen senast sju dagar före avresan (om inte annat anges i paketresans specifikation).

2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har Go for Poland rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

 

Läs våra allmänna resevillkor i pdf-fil: Allmänna_resevillkor_-_Go_for_Poland.pdf [249.20 kb] 

Prenumerera
nyhetsbrevet
 

Prenumerera på nyhetsbrevet